Her finder I de marsvin jeg har til salg.

Tryk på bjælken under salgsknappen, så kan I se hanner og hunner til salg

VED RESERVATION: Ved reservation betales et reservationsgebyr på 100 kr, som man ikke får retur hvis man fortryder. Når man så afhenter marsvinet, bliver de 100 kr fratrukket købsprisen.

Hvis der står RESERVERET kan man blive skrevet op på venteliste i tilfælde af at køber springer fra.

Marsvinene sælges først når de er minimum 4 uger og har opnået en vægt på 300 g.
De sælges IKKE til at gå sammen med kaniner. De taler ikke samme sprog, og har ikke samme foderbehov.

Alle marsvin vil få stamtavle fra Dansk MarsvineKlub, som eftersendes på mail.

Der kan betales kontant eller med mobilepay 51 23 59 41
_________________________________________________________________________________ 

Here you´ll see the piggies I have for sale.
Press the bar below the sale botton, then you can see boars and females for sale.

FOR RESERVATION: When booking, a reservation fee of DKK 100 is paid, which you will not get back if you regret. When you pick up the guinea pig, the DKK 100 will be deducted from the purchase price.

If it says RESERVED, you can be put on a waiting list in case the buyer leaves.

The guinea pigs are only sold when they are at least 4 weeks old and have reached a weight of 300 g.
They are NOT sold to go with rabbits. They don´t speak the same language, and don´t have the same feed requirements.

All guinea pigs will receive a pedigree from the Danish Guinea Pig Club, which will be sent by e-mail.

You can pay in cash or with mobilepay 51 23 59 41