Her finder I de marsvin jeg har til salg.

Tryk på bjælken under salgsknappen, så kan I se hanner og hunner til salg

VED RESERVATION: Ved reservation betales marsvinets fulde pris, som man ikke får retur hvis man fortryder. 

Hvis marsvinet ikke afhentes/transportaftalen ikke overholdes, uden yderlig forklaring, betragter jeg dette som at køber fortryder og marsvinet sættes til salg igen.

Marsvinene sælges først når de er minimum 4 uger og har opnået en vægt på 300 g.
De sælges IKKE til at gå sammen med kaniner. De taler ikke samme sprog, og har ikke samme foderbehov.

Alle marsvin vil få stamtavle fra Dansk MarsvineKlub, som eftersendes på mail.

Der kan betales kontant eller med mobilepay 51 23 59 41
_________________________________________________________________________________ 

Here you´ll see the piggies I have for sale.
Press the bar below the sale botton, then you can see boars and females for sale.

FOR RESERVATION: For reservation the pigs full price must be payed, and the price Will not be returned if buyer drops out. 

The guinea pigs are only sold when they are at least 4 weeks old and have reached a weight of 300 g.
They are NOT sold to go with rabbits. They don´t speak the same language, and don´t have the same feed requirements.

All guinea pigs will receive a pedigree from the Danish Guinea Pig Club, which will be sent by e-mail.

You can pay in cash or with mobilepay 51 23 59 41